GELECEK BİZİZ. GÜÇ BİZİZ. ÇÖZÜM BİZİZ.

Bizler bilgiye erişimde fırsat eşitliği isteyen gençleriz. Bizler geleceğin yetişkinleriyiz. Demokratik bir toplum inşa etmenin, öncelikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamakla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Eğitimde fırsat eşitliği, hem uluslararası alanda hem de anayasamızda yer alır ve korunur. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ nde bulunan “Her bireyin eğitim görme hakkı vardır” ifadesine ilave olarak bizim anayasamızda ve Milli Eğitim Temel Kanunu’ nunda ise; “Eğitimde genellik ve eşitlik ilkesine göre; her yurttaş, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, öğrenim ve eğitim hakkına sahiptir. Fırsat ve olanak eşitliği ilkesine göre; toplum her bir bireye eğitim almada fırsat ve olanak eşitliği sağlar”denilmiştir. Bizler ülkemizde 12 yıllık zorunlu eğitimle sağlanan eşitliğin beslenmesinin, toplumsal genel başarıya katkıda bulunacağına gönülden inanıyoruz. 

Bilginin öneminin her gün hızla arttığı dünyamızda bilgiye erişimde eşitlik, sosyal ve ekonomik gelişimde eşitlik anlamına gelmektedir. Ailelerimizin sahip olduğu ekonomik koşullardaki farklılıkların, doğduğumuz coğrafyanın, geleceğimiz üzerindeki etkilerini azaltmak istiyoruz. Akranlarımızla birlikte güçlenmeyi, toplumumuzdaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hayal ediyoruz. Bu nedenle yaşları 11 ile 21 arasında olan, Türkiye’ nin 23 ilinde 58 elçi ve yüzlerce gönüllümüzle çalışıyoruz. "GELECEK BİZİZ, GÜÇ BİZİZ, ÇÖZÜM BİZİZ" diyoruz.